Nosiheptidin käyttömahdollisuus

- Nov 11,2018 -

Syy siihen, miksi nosiheptidiä ei ole kehittynyt Kiinassa, on alhainen saanto. Shanghain lääketieteellisen yliopiston jatkuvan tutkimuksen jälkeen sen tuotantoa on parannettu huomattavasti. Uutena rehun lisäaineena nosiheptidi voi paitsi edistää karjan ja siipikarjan kasvua, parantaa rehun tehokkuutta, mutta sillä on myös ominaispiirteitä, ettei lääkkeiden vastustuskyky ole helppo tuottaa, ei jäämiä, vähäinen vaikutus ympäristöön ja turvallisuus ihmisille ja eläimet. Nämä ominaisuudet ovat täysin ihmisten oikeuksien mukaisia. Rehun lisäaineiden vaatimukset, ja sitä voidaan käyttää laajalti paitsi karja- ja siipikarjateollisuudessa myös vesiviljelyalalla, ja sillä on tiettyjä sosiaalisia ja taloudellisia etuja. Siksi nosiheptidillä on uudena rehun lisäaineena erittäin laaja käyttömahdollisuus.

 
Online Service